Universitat Pompeu Fabra. Grup de Reserca en Periodismo

Codis deontològics

Donat que els periodistes solen rebutjar les ingerències per part dels governs en el seu treball, deploren que l'ofici es regeixi per lleis generals i prefereixen l'anomenada autorregulació, és a dir, es dicten unes normes a ells mateixos i es comprometen a complir-les.

Aquests conjunts de normes se solen anomenar codis ètics o codis deontològics. En aquesta mateixa web s’hi pot consultar una base de dades que recull més de 80 codis ètics i altres documents similars vigents actualment a Espanya. Així mateix, un motor de cerca per temes facilita trobar els conceptes que es necessiti consultar.

Els codis no són lleis. No depenen d'un jutge, ni les presumptes faltes són perseguides d'ofici per la policia ni solen preveure càstigs o sancions per a aquells que incompleixin les normes, més enllà del suposat descrèdit que els infractors troben entre els seus companys o entre el públic.

Per això mateix, aquests codis deontològics divideixen completament a la professió: mentre la meitat dels periodistes els consideren útils, l'altra meitat renega de normes tan toves. No obstant això, una majoria clara dels periodistes rebutja que s'afegeixin càstigs a les reprovacions morals que produeixen els incompliments. No volen sancions severes i públiques més enllà de les lleis que afecten tothom.

Per la seva banda, els ciutadans atorguen als codis més capacitat de regular el treball diari de la que concedeixen els periodistes i, sobretot, volen que s'incorporin aquestes sancions i càstigs contra els incompliments dels professionals. El públic advoca per afegir mesures coercitives.

Els codis deontològics presents en aquesta base de dades resumeixen i presenten l'entorn professional català, espanyol i en certa forma tendeixen a mostrar l'entorn deontològic europeu.

La base de dades permet el rastreig dels conceptes deontològics presents en cada codi a través de quadres desplegables en què es pot trobar un llistat d'assumptes professionals (un tesaurus) sobre diferents assumptes que generen controvèrsia, els punt calents sobre els quals els periodistes i el públic no deixen d'opinar.