Universitat Pompeu Fabra. Grup de Reserca en Periodismo

Àrea privada

Si no ets un usuari registrat, registra't ara per a poder accedir a la informació de l'àrea privada

 

Ètica periodística a la Universitat Pompeu Fabra

Els estudiosos de l’ètica del periodisme que alimenten aquest lloc a Internet són tots ells membres del Grup de Recerca en Periodisme (GRP), que opera al si del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF). Aquesta és una universitat pública relativament jove (va ser fundada l’any 1990) que està gaudint d’un reconeixement cada cop més gran, tant en el terreny de la docència com en el de la recerca.

Research on media ethicsEl GRP compta amb quatre línies de recerca principals: la història del periodisme, amb atenció especial al paper que els mitjans de comunicació van jugar durant la transició política espanyola cap a la democràcia després de la mort de Franco; la convergència de redaccions i les implicacions que aquest procés sense aturador té en les rutines de producció i en la qualitat de la informació; la documentació periodística i el treball amb bases de dades dinàmiques; i, finalment, l’ètica periodística, que és l’àmbit que d’una manera més específica es desenvolupa en aquest lloc.

 • La ética informativa vista por los ciudadanos

  La ética informativa vista por los ciudadanos

  La investigació que s'exposa al llarg dels quinze articles que componen aquest llibre s'ha basat en entrevistes a uns 100 periodistes i en enquestes a 2.000 professionals més del País Basc, Andalusia, la comunitat de Madrid i Catalunya. També van ser 2.000 els ciutadans enquestats, i uns 150 els que van participar en diferents grups de discussió sobre els assumptes centrals de la deontologia informativa. Tant periodistes com ciutadans van explicar com entenen la objectivitat, els mitjans il.lícits per aconseguir informació, el tracte als grups socialment desafavorits, les relacions entre els mitjans informatius i els poders públics, els regals que poden rebre els periodistes sense veure compromesa la seva independència, el mal gust i la grolleria, les servituds comercials de la professió, els límits entre informació i opinió, les notícies que tracten sobre terrorisme, les imatges de cadàvers, l'assetjament mediàtic als personatges famosos i els intents de la professió per regular-se a si mateixa.

  Ed: UOC

 • The Ethical Values of Journalists

  The Ethical Values of Journalists

  Estudi elaborat per la Universitat Pompeu Fabra sobre el comportament ètic dels periodistes catalans en el seu paper de creadors de notícies. Quines expectatives tenen els periodistes del nostre país sobre el respecte a la deontologia en el seus mitjans? La dialèctica s'estableix entre una actitud professional basada en prioritzar el dret a la informació davant d'altres drets, d'una banda, i algunes veus liberals que creuen que el mercat i no la responsabilitat individual han d'establir els límits de la informació, de l'altra. Volum editat per Salvador Alsius, vicedegà de la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra, amb articles de Fabiola Alcalà, Mònica Figueres Maz, Marcel Mauri, Ruth Rodríguez, Francesc Salgado, Carles Singla i Christopher Tulloch.

  Ed: Lexikon