Universitat Pompeu Fabra. Grup de Reserca en Periodismo

Projectes en curs

MediaAct

L’equip d’ètica periodística del GRP (Grup de Recerca en Periodisme de la UPF) s’ha incorporat formalment en qualitat de membre associat al projecte MediaAct (Media Accountability and Transparece in Europe), dut a terme en catorze països i finançat per la UE.

La participació en aquest projecte és fruit de l’experiència com a equip coordinador durant més de tres anys de l’R+D+I “Ètica i Excel·lència Informativa” (recerca sobre ètica periodística a l’Estat espanyol finançada pel Ministeri de Ciència i Innovació). Un cop acabat aquest, i amb la voluntat d’estendre aquesta investigació a escala europea, el juliol de 2010, es varen iniciar les converses formals amb els responsables del projecte MediaACT per a la nostra incorporació com a partners espanyols en aquesta recerca competitiva finançada per la Unió Europea. En aquests moments (tardor de 2011) la incorporació ja és un fet. En formem part en qualitat de membres associats, donat que la formació del consorci i l’adjudicació pressupostària s’havia fet prèviament, però gaudint de la mateixa consideració que la resta de membres del consorci pel que fa a la nostra implicació científica i metodològica.

Veure mès

 

El tractament informatiu de les persones joves
en els mitjans de comunicació

L’estudi ‘El tractament informatiu de les persones joves en els mitjans de comunicació’ respon a un doble objectiu: en primer lloc, conèixer quina és la imatge que transmeten els mitjans informatius de més audiència a Catalunya (premsa, diaris gratuïts, diaris digitals, ràdio i televisió) de les persones joves i, en segon lloc, dissenyar instruments per millorar-la.

Veure mès

 

Reserca CCMA

Un dels encàrrecs de recerca sobre ètica periodística duts a terme per algun dels membres del GRP prové de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), l’organisme que aplega els mitjans de comunicació públics que depenen de la Generalitat de Catalunya, el govern autonòmic català. Es tracta d’una tasca de recerca i de transferència de coneixement duta a terme de manera unipersonal per Salvador Alsius, l’investigador principal de l’equip.

Veure mès

 

Reserca CIC

Un dels darrers encàrrecs rebuts pel GRP prové del Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Aquest organisme, creat l’any 1996, té com a missió vetllar per l’acompliment dels preceptes i normes continguts al Codi Deontològic de la Professió Periodística de què s’havien dotat els periodistes catalans quatre anys abans, el 1992.

Veure mès